De memoires van vier premiers

19,95

Aloïs Van de Voorde

SKU: 1275 Categorie:

Beschrijving

Sinds het begin van deze eeuw publiceerden vier voormalige Belgische premiers hun memoires: Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene, allen Vlaamse christendemocratische eerste ministers. Met deze nuance dat Mark Eyskens zich beperkte tot een algemene autobiografie, waarvan sommige delen toch kunnen doorgaan als

memoires. Alle vier deze premiers, later ook allen minister van Staat, behoorden tot eenzelfde politieke partij: de CVP, later de CD&V.

Aloïs Van de Voorde was, o.m. als gewezen secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën en kabinetschef, bevoorrechte getuige van dit stuk politieke geschiedenis. Omdat in de media altijd al veel aandacht werd besteed aan de onderlinge rivaliteit, de tegenstellingen en de vermeende conflicten tussen deze vier ex-premiers, gaat hij in dit boek op zoek naar wat de memoires ons kunnen leren over hun onderlinge verhoudingen, hun werkwijze, hun visie op het regeringsbeleid en hun karakter.

Dit boek toont niet alleen aan hoe glibberig het pad van de politiek voor ieder van de vier premiers is geweest, bovenal brengt het de onderlinge verhoudingen tussen deze vier titanen van de Belgische politiek in beeld. Het is een verhaal van wederzijdse appreciatie, achterdocht, politieke rivaliteit, wantrouwen en vriendschap…

‘Het is de grote verdienste van Aloïs Van de Voorde dat hij alle conflicten en relaties op een boeiende manier bij elkaar heeft gebracht. Hij doet dat zoals we hem kennen van zijn eerder werk: met heel veel zin voor nauwkeurigheid, objectiviteit en een correcte afweging van de feiten.’ – prof. dr. Marc Hooghe, KU LeuvenNieuwe boeken