Boekvoorstelling ‘Veerkracht in Onderwijs’

Witsand Uitgevers nodigt u uit op de voorstelling van het boek VEERKRACHT IN ONDERWIJS.

Op vrijdag 3 mei 2019 vanaf 16 uur in het BlinkHuis, Vlaanderenstraat 53 in Gent


VEERKRACHT IN ONDERWIJS is een boek van Anja Copejans, met bijdragen van Marijke Cornelis, Jacques Heemstra, Mien Jochems en Cindy Maas.

Het boek wordt voorgesteld door o.a. Bruno Vanobbergen, voormalig Vlaams kinderrechtencommissaris en huidig algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Over het boek: Ons onderwijs scoort goed maar er zijn heel wat pijnpunten. De veerkracht van leerkrachten en leerlingen staat zwaar onder druk. Een groeiend aantal leerkrachten kampt met een burn-out. Leerlingen hebben in toenemende mate concentratieproblemen en angstaanvallen. Het aantal toptalenten daalt en er is veel uitval. Dat alles zorgt ervoor dat er veel frustraties op de werkvloer. Onderzoek leert ons dat goed onderwijs superbelangrijk is, voor alle betrokkenen maar ook voor de maatschappij als geheel. En uit alles blijkt dat de leerkracht degene is die het verschil maakt. Het is de leerkracht die ervoor zorgt dat leerlingen excelleren.

Veerkracht in onderwijs biedt een schat aan ideeën voor wie ons onderwijs een warm hart toedraagt en wil werken aan het welbevinden van alle betrokkenen. Een team van specialisten gaat in op thema’s als veerkracht, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid, meertaligheid, perfectionisme, prestatiedruk, labels en verwachtingen, ouderbetrokkenheid, inclusie, focus op talenten, het belang van een goede mindset en van rust in de klas…

Een boek van Anja Copejans, met bijdragen van Marijke Cornelis, Jacques Heemstra, Mien Jochems en Cindy Maas.


Anja Copejans heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van actoren uit ons onderwijs. Ze is ook perfectionismecoach, en schreef daarover het boek Perfection is a bitch. Als trainer en perfectionismecoach gebruikt ze haar skills bij het begeleiden van mensen uit onderwijs en bedrijven, maar ook bij individuen die merken dat hun drang naar perfectionisme hun leven negatief beïnvloedt.

Marijke Cornelis is de drijvende kracht achter de Diversiteitsacademie. Ze is antropologe en veranderkundige vanuit een systemisch perspectief. Ze begeleidt ondernemers, dienstverleners en onderwijsmensen die diversiteit willen aanboren als bron voor groei en innovatie. Ze coacht in het omgaan met verschillen, in verbindend leiderschap en de ontwikkeling van diversiteitsbeleid.
Als organisator van het jaarlijkse Onderwijslabo ‘Veerkracht in Superdiversiteit’ wil ze samen met mij scholen inspireren om met een verbindend diversiteitsbeleid een verschil te maken, ook op teamniveau. Ze zet daarbij het Diversiteit & Inclusie Kompas in als een wegwijzer naar meer inclusie op school. Het Diversiteit & Inclusie Kompas is een tool die omgaan met diversiteit en inzetten op inclusie op een eenvoudige manier praktisch vertaalt. De kracht ervan is indrukwekkend. Dit maakt echt een verschil op de werkvloer en verdient mijn inziens dan ook de nodige aandacht op brede schaal, ook in onderwijs.

Jacques Heemstra zorgt voor succesvolle persoonlijke of teamcoaching en bemiddeling bij conflicten, ook in onderwijs. Zijn motivatie ligt in het herkennen van wederkerige patronen van disfunctioneren en helpt deze structureel te herstellen. Zijn brede en ruime ervaring met organisaties leerde hem dat het altijd de mensen en goede werkverhoudingen zijn die het verschil maken. Goede samenwerking heeft aandacht nodig, het optimaliseren en hanteren van de juiste mindset is volgens hem essentieel.

Mien Jochems is talentcoach. Ze vindt leven en werken vanuit je talenten, voor meer welbevinden en bijgevolg een goede gezondheid, essentieel. Als talentcoach maakt ze zowel kinderen, jongeren als volwassenen bewust van hun natuurlijke talenten en kwaliteiten. Ze gaat met haar cliënten op zoek naar hoe zij hun talenten (weer) kunnen inzetten om op een natuurlijke manier en met de juiste energie te kunnen blijven groeien. Weet jij wat jouw passie is? Wat zet jou ertoe aan om je doelen te willen bereiken zonder voortdurend je energie te verliezen?

Relax in de Klas is het geesteskind van Cindy Maas. Relax in de Klas helpt teams om op dagelijkse basis rustmomenten in te lassen in de klas. Zo wordt het klasklimaat positief bevorderd, met een hoger welbevinden voor leerkrachten en leerlingen tot gevolg. Door nieuwe gewoontes te implementeren wordt op een duurzame en structurele manier verandering gecreëerd op de werkvloer, met effect op het welbevinden van alle actoren. Cindy biedt hiervoor opleiding en materiaal aan voor in de klas en zorgt voor persoonlijke opvolging. Ook heeft ze een online leerplatform ontwikkeld waarmee ze leerkrachten ondersteunt.

De toegang is gratis, maar we vragen u zich aan te melden via onderstaand formulier*

*De boekvoorstelling vindt plaats in aansluiting op het interactieve onderwijslabo “Veerkracht in superdiversiteit”. Wilt u het hele labo meemaken? Dat kan ook, maar dan dient u zich in te schrijven via: http://www.diversiteitsacademie.be/onderwijslabo/?fbclid=IwAR2Pz8Co5yOwXYipVilfbKbthp7jJ0JO7WcHbqUyr48iV4M0QDr3nKAMwj4